atc lock
ATC - Lock
Nejpouvanj zmek zajitujc se zasunutm ocelov jehly do tlesa zmku. Odemen se provede otoenm kle. Jehla se vysune, a uklid do pipravenho drku.
defent lock
Defend Lock
Zmek k jeho zajitn sta rukou zatlait a pootoit zmkovou vloku. Odemen se provede otoenm kle, zmkov vloka se vysune.
construct
Construct
Zmek se zajiuje zasunutm kle a otoenm vloky . Stejnm zpsobem se i odjist. Nevysunuje se do prostoru.
Copyright ©2008; http://www.vostracky.cz Návrh, tvorba a technické řešení: Libor Loskot; Všechna práva vyhrazena.