Zpt na nabdku

CA - 1802


GSM autoalarm CA-1802 Athos kombinuje zabezpeen automobilu, imobilizr a penos poplachov informace na mobiln telefon. Autoalarm je mon ovldat vlastnmi dlkovmi ovladai nebo k jeho ovldn vyut pvodnho dlkovho ovldn automobilu. Ovldn je mon i z nastavench mobilnch telefon pomoc textovch zprv nebo tak pouhm prozvonnm. Autoalarm reaguje na oteven dve, zapnut klku zapalovn, oteven kufru nebo kapoty a na zapnut spotebie ve vozidle (pokles napt). K autoalarmu je mon piadit tak bezdrtov detektory, kter mohou steit prostor vozu nebo jeho okol (gar, karavan a podobn). Pro snadnj pstup napklad do gare lze u tchto detektor nastavit zpodn poplachu. Pi poplachu je aktivovna sirna, jsou odeslny SMS zprvy o naruen a dojde k zavoln na pednastaven telefonn sla. Texty SMS obsahuj podrobnou informaci o zdroji a typu naruen, datum a as. Pro snadnou komunikaci je mono mnit texty, kter alarm zasl. Poplachov SMS pak me mt podobu nap: Nase Octavia hlasi: viko kufru, naruseni, cas: 02:27:50, 10.01.2004

ca1802

Imobilizan obvod alarmu lze peruit pkazovou SMS a znemonit tak pouit vozu v dob, kdy dojde napklad ke zcizen kl. Autoalarm je mono doplnit o handsfree HF-03, kter umouje komunikaci s posdkou vozu. Pomoc HF-03 lze volat a na 4 pednastaven sla a pijmat hovory z jakhokoliv telefonnho sla. V dob poplachu je mon poslouchat, co se ve vozidle dje. Na dotaz odele SMS o momentlnm stavu vozidla - uzamen, stavu klku a podobn. Pi pouit pedplacen SIM karty pravideln dohl na zstatek kreditu. CA-1802 Athos kontroluje stav palubnho akumultoru a hls jeho vybit. M vlastn zlon zdroj BB-02, kter v ppad vpadku hlavnho napjen nebo poklesu pod kritickou hodnotu zane zlohovat funkce autoalarmu (krom houkn sirny). V ppad pipojen handsfree HF-03 je zlohovna i hlasov komunikace. Autoalarm m velk mnostv volitelnch funkc, kter je mono nastavovat pomoc programovacch SMS nebo i pstupem pes chrnnou webovou strnku GSMlink s heslovanm pstupem. Pro zskn vy jistoty zabezpeen je mon autoalarm CA-180x Athos zapojit do systmu dlkovho steen REX. Poplachy z vozidla jsou v tomto ppad peneny tak na pult nepetritho dohledu, kter v ppad napaden zajist zsah vedouc k zchran vozidla. Po zapojen do systmu REX zskv zkaznk vznamnou slevu na pojistnm a monost zobrazen vozidla do map na internetu. Vce informac naleznete na www.e-rex.cz.
Copyright ©2008; http://www.vostracky.cz Návrh, tvorba a technické řešení: Libor Loskot; Všechna práva vyhrazena.